ស៊េរីប្រព័ន្ធទ្វារនិងទ្វារអេអេសអេស

  • Window&door aluminium profile

    ទម្រង់អាលុយមីញ៉ូមបង្អួចនិងទ្វារ

    សាន់ដុងអេអូអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអិលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាន់ដុងហាវយ៉ានអាលុយមីញ៉ូមគ្រុបខូអិលធីឌី។ ពាណិជ្ជកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកទន់ការលក់និងសេវាកម្ម។ ក្រុមហ៊ុនអេសអូអេសប្រមូលវិស្វករកម្រិតកំពូលរបស់ប្រទេសចិនលើវិស័យហ្វែននីស។