វាំងននជញ្ជាំងអាលុយមីញ៉ូមស៊េរី

  • Curtain wall aluminium profile

    ទម្រង់អាលុយមីញ៉ូមជញ្ជាំងវាំងនន

    ប្រព័ន្ធជញ្ជាំងវាំងនននិងបង្អួចត្រូវបានប្រើជាស្រោមសំបុត្រសាងសង់និងធានាការទទួលពន្លឺថ្ងៃអតិបរិមានៅក្នុងចន្លោះខាងក្នុងបង្កើតបរិយាកាសសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពសម្រាប់អ្នកកាន់កាប់អគារ។ លើសពីនេះទៅទៀតជញ្ជាំងវាំងននអាលុយមីញ៉ូមគឺជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមមួយដោយសារតែតម្លៃសោភ័ណភាពខ្ពស់និងលទ្ធភាពដែលមិនអាចកំណត់បាននៅក្នុងការអនុវត្តស្ថាបត្យកម្ម។