អាលុយមីញ៉ូមរថយន្ត

  • Automobile aluminium profile

    ទម្រង់អាលុយមីញ៉ូមរថយន្ត

    ការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមអាលុយមីញ៉ូមហាវៀនបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រហែល ៧៥% ទាក់ទងទៅនឹងទំងន់នៃការថយចុះទំងន់របស់រថយន្តដែលអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងនិងការបំភាយឧស្ម័នប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ បើប្រៀបធៀបជាមួយដែកថែបអាលុយមីញ៉ូមមានគុណសម្បត្តិជាក់ស្តែង។